əyləndirmək

əyləndirmək
1.
f. Əyləncə ilə məşğul etmək, başını qarışdırmaq, şənləndirmək, ürəyini açmaq. Uşaqları cürbəcür oyunlarla əyləndirmək. Yanında bulunan qadınlar <Gülzarı> yayındırmaq və əyləndirmək üçün qrammofon oxudurlardı. T. Ş. S.. <Həsən:> . . Rəşid əfəndi gəldi də sizi əyləndirir. H. N.. // Oynatmaq, əyləncə etmək. Bir könülə kifayətdir bir mənalı məhəbbət; İki qəlbi əyləndirmək xəyanətdir, sevgilim! S. Rüst.. <Tutu:> Bir zaman məni də bu cür yağlı dillərlə əyləndirirdin. Ə. Vəl..
2.
f. Hərəkətdə olan bir şeyin hərəkətini saxlamaq, dayandırmaq, durdurmaq. Gedən adamı əyləndirmək. – Qərəz, Gülpəri gilabısatanı əyləndirib evə qayıdar və: – Ay ana, tez ol, gəl, gilabısatan qapıdadır, – deyərdi. H. S.. <Səlim> kəndlərinin bərabərinə çatanda maşını əyləndirdi, sərnişinlər ona kömək etdi, onu yük maşınından düşürtdülər. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • əndirmə — (Oğuz) mal və ya toyuq saxlamaq üçün ağacdan düzəldilən yer, tikinti. – Əndirmənin üsdə qamış döşü:rüx’ …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • əndirməx’ — (Qazax) bəyənmək. – Abbas bizi əndirmer …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • genişləndirmək — f. 1. Genəltmək, eninə daha da böyütmək. Yolu genişləndirmək. Hüdudları genişləndirmək. – Yazda güclü sel gəldiyindən çay daşmış, yatağını xeyli genişləndirmişdi. Ə. Vəl.. 2. Sayca artırmaq, böyütmək, daha da artırmaq, inkişaf etdirmək. Ticarəti… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gücləndirmək — f. Gücünü artırmaq, daha güclü etmək; qüvvətləndirmək. Səsi gücləndirmək. Müdafiəni gücləndirmək. Diqqəti gücləndirmək. – Biz hər şeydən əvvəl ingilis koloniyaçılığı ilə mübarizəni gücləndirməliyik. M. S. O …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həvəsləndirmək — f. Hüsn rəğbət göstərməklə, kömək etməklə, tərifləməklə, mükafatlandırmaqla birini bir şeyə şövqləndirmək, həvəsə gətirmək, həvəs oyatmaq, şirnikdirmək. Çalışqan işçiləri həvəsləndirmək. Uşaqları dərsə həvəsləndirmək: – Ancaq birdən, nədənsə,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qüvvətləndirmək — f. Daha qüvvətli etmək, daha güclü etmək; gücləndirmək, qüvvətini, gücünü artırmaq. Ordunu qüvvətləndirmək. Radionun səsini qüvvətləndirmək. Tədqiqat işlərini qüvvətləndirmək. Müşahidələri qüvvətləndirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qiymətləndirmək — f. 1. Bir adamın, şeyin və ya işin əhəmiyyətini, keyfiyyətini, dəyərini düzgün başa düşüb təqdir etmək, ona qiymət vermək; dəyərləndirmək. İşçinin əməyini qiymətləndirmək. – Qəhrəman zəhmət vərdişini, əqli inkişaf, bədii zövqün tərbiyəsi ilə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sürətləndirmək — f. 1. Sürətini artırmaq, tezləşdirmək. Addımlarını sürətləndirmək. İşi sürətləndirmək. – Bəbirbala maşını sürətləndirdi. S. R.. 2. Tezləşdirmək, zamanca yaxınlaşdırmaq. Səfəri sürətləndirmək. Müalicəni sürətləndirmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bəyəndirmək — icb. 1. Birinə bir şeyi, yaxud bir çox şeyləri göstərərək aralarından birini seçdirməyə, qəbul etdirməyə çalışmaq. Ona hər şeyi bəyəndirmək çox çətindir. 2. Xoşuna gəlməsinə, bəyənməsinə çalışmaq, məziyyətlərini qəbul və təqdir etdirmək. . . Hər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəmləndirmək — f. 1. Dəmə qoymaq, dəm çəkdirmək. Çayı dəmləndirmək. 2. məc. Kefləndirmək, nəşələndirmək. İçki onu dəmləndirmişdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”